รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

# วันที่สอบ รายละเอียด ดาวน์โหลด

ประกาศผลสอบ

# วันที่สอบ รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 วันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบเก็บตก) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 62) และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (รหัส 61) รอบสอบวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลด
2 วันที่ 6 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 65 รอบสอบวันที่ 6 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลด
3 วันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 62 และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (รหัส 61) รอบสอบวันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลด